"I projektet uppskattas  besparingspotentialen  nationellt vara 70 GWh per år"
Om projekt Stoppsladd

Projektet Stoppsladd är ett initiativ från Energi & Kylanalys AB tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet. Konstellationen har under åren 2009-2014 genomfört en omfattande energi- och teknikinventering av svenska ishallar och bidragit till ett växande intresse för energieffektivisering.Energistatistik

Tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet har över 200 ishockeyhallar inventerats och analyserats. Därutöver har även de flesta av Sveriges bandyishallar energiinventerats. Totalt finns i Sverige ca 360 ishallar (2015). Syftet och målet med projekt Stoppsladd har varit att skapa en kunskapsdatabas med energifrågor kopplade till ishallar. Projektet har även spridit information och inspirerat till energieffektiviserande åtgärder. Med hjälp av den insamlade statistiken kan idag ishallar jämföra den egna energianvändningen med nationella data inom den tillhörande ishallskategorin.


Statistiken som samlats genom projekt Stoppsladd visar att en genomsnittlig ishockeyhall använder ca 1 000 MWh köpt energi per år samt att motsvarande energianvändning för en bandyishall är 2 400 MWh per år (2012). Fyra etapper av Stoppsladd

I de olika etapperna av projekt Stoppsladd har flera olika effektiviseringsåtgärder inom olika områden undersökts närmare såsom lågstrålningsduk, värmepumpar, avfuktning, belysningstekniker, etc. I presentationer och projektrapporter som finns tillgängliga under fliken dokument finns resultaten från dessa studier. 

Under projektets gång har det blivit tydligt att informations- och utbildningsbehovet är fortsatt mycket stort. Beteende omfattar kunskap och incitament och bedöms vara ett nyckelområde för framtida energieffektiviseringar.Aktuellt

Under slutet av 2014 avslutades och rapporterades den fjärde fasen av projektet. I nuläget finns ingen konkret plan på fortsättning genom flera faser men inget är uteslutet…..!Projektets partners

Nedan presenteras projektets samarbetspartners. Klicka på respektive företags- och organisationsnamn för att få veta mer om just deras verksamhet.     


       Energimyndigheten (huvudfinansiär)                 Svenska Ishockeyförbundet                Energi & Kylanalys AB


        

          QTF Sweden AB            Francks Kylindustri                      ETM Kylteknik                             RiteIce                                     Polair

 


    
                              ClimaCheck