Fig 1. Fördelning av energianvändningen i en genomsnittlig ishall
Kylsystemet
Värme
Pumpar
Belysning
Ventilation & Fläktar
Avfuktning
Övrigt


"Besparingar på 20 - 40% är realistiska i de flesta anläggningar"


<<    Energianvändning del 1   |    Energianvändning del 2    >>
Energianvändning och möjligheter till besparing

En genomsnittlig svensk ishockeyhall använder årligen cirka 1 000 MWh energi till el och värme, fördelat på dess olika energisystem enligt figur 1.

Uppskattningsvis leder detta till en total årlig energianvändning på 350 GWh för Sveriges ishockeyhallar.


Statistik & Jämförelse - Ett första steg till att börja spara energi....

Som ett första steg i processen att spara energi, rekommenderar projekt Stoppsladd en jämförelse av den egna anläggningens energianvändning med det nationella genomsnittet. På så sätt får anläggningen en första överblick över dess energisituation jämfört med genomsnittet inom samma ishallskategori.

Projekt Stoppsladd har insamlat energistatistik från fler än 200 ishallar i Sverige. I figur 2 nedan redovisas resultaten från denna statistik.

Från figuren framgår det exempelvis att en genomsnittlig ishall tillhörande kategorin Träning A, använder drygt 200 MWh köpt värmeenergi per år och nästan 800 MWh el.   
ning A, använder drygt 200 MWh köpt värmeenergi per år och nästan 800 MWh el.