Nyheter
 

Mål med Stoppsladd

Målet projektet är att skapa en kunskaps- och databas för energifrågor relaterade till ishallar.

Till detta hör att samla goda exempel, sprida kunskap och erfarenheter och inte minst att inspirera till energieffektivisering och åtgärder i den lokala anläggningen.

23 Dec 2014
Slutrapporten för Stoppsladd fas 4 nu tillgänglig under fliken "Dokument”.

15 Dec 2014

Projekt Stoppsladd kommer att presenteras vid seminariet Vintersportarenor 2015, 11-12 februari 2015. Läs mer

1 Sep 2014

Årets ”Arenadagar”, vilka organiseras av Svenska Ishockeyförbundet genomförs tillsammans med Träffpunkt Idrott i Göteborg 17-20 november 2014. Läs mer

1 Jun 2014

De examensarbeten som genomförts inom ramen för projekt Stoppsladd finns nu tillgängliga under fliken ”Dokument”.

31 Jan 2014
Nya kurser är nu tillgängliga om Drift och Skötsel av ishallar baserade på rönen från projekt Stoppsladd. Läs mer

6 Feb 2013
Genom sammarbetet med Svenska ishockeyförbundet presenterades det senaste från projekt Stoppsladds arbete vid årets Arenadagarna 2013 i Malmö. Se presentation under fliken ”Dokument”.

Bakgrund till projektet

I Sverige finns det idag (2015) över 360 registrerade ishockeyhallar. Utöver detta finns det även ett stort antal andra konstfrusna anläggningar så som bandy- och curlinghallar samt utebanor. Utvecklingen går mot allt fler ishallar och längre säsonger, vilket leder till längre drifttid och större energianvändning för anläggningarna.

Ökade energipriser och ett större fokus på miljö- och klimatfrågor medför ett stort behov av att identifiera "energitjuvar" i anläggningarna.

Projekt Stoppsladd medverkar till att göra de svenska ishallarna mer energieffektiva, miljövänliga och lönsamma!"Energibesparingar på 20 - 40% är realistiska i de flesta anläggningar"